MamaLoes

Lijst geopend op 25 maart 2019 | Aantal uur per week: 80 | Soort werk: magazijnmedewerker(s) | Aantal namen op de lijst: 113 | Aangenomen: 3 | Vertrokken: 1 (peildatum 14-10-19)

MamaLoes uit Goirle is het eerste pilotbedrijf [1] in Nederland dat via het grensverleggende concept van Open Hiring nieuwe medewerkers gaat aannemen. Zij hoeven geen sollicitatiegesprek te voeren en naar hun cv en arbeidsverleden wordt niet gekeken. Als ze maar gemotiveerd zijn en zelf denken het werk aan te kunnen. Als er een plekje vrijkomt, krijgt de eerstvolgende werkzoekende direct de baan. Dat betekent nieuwe kansen voor werkzoekenden uit de regio die tegen hun wil aan de kant blijven staan. Voorlopig worden twee vacatures voor magazijnwerk opengesteld via Open Hiring. Wie interesse heeft in een werkplek, kan zich vanaf nu bij MamaLoes inschrijven. MamaLoes heeft 130 medewerkers en verkoopt babyartikelen. Naast een grote webshop, heeft MamaLoes een hoofdkantoor, magazijn en winkel in Goirle. Ook zijn er nog vijf andere vestigingen in het land.

Experiment

Open Hiring is een grensverleggend en bewezen concept van Greyston in de VS, dat nu samen met maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation als experiment wordt geïntroduceerd in Nederland. MamaLoes uit Goirle bijt het spits af als eerste pilotbedrijf. Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag kan. Iedereen is welkom. Dat je geen opleiding of ervaring hebt, maakt niets uit. Ook niet wat je in het verleden hebt gedaan. Het enige wat telt is dat jij denkt dat je de baan aankunt. Want waar een wil is, is een weg. Dit biedt kansen aan mensen die nu ongewild worden buitengesloten op de arbeidsmarkt.

Iedereen kan pakketjes met babyspullen inpakken. 

MamaLoes en Start Foundation gaan in Goirle en omstreken de komende tijd gericht campagne voeren om gegadigden voor Open Hiring te interesseren. Daarbij doen zij ook een appel op de lokale gemeenschap. Ze roepen gemeente, maatschappelijke instellingen, vluchtelingenwerk, verenigingsleven, collega-werkgevers, winkeliers en burgers op om mensen die nu werkloos zijn, te wijzen op deze kans. Ook kunnen deze partijen op andere vlakken helpen en ondersteuning bieden om de pilot tot een succes te maken. Want  werknemers hebben soms ook problemen met huisvesting, schulden en gezondheid die om een oplossing vragen. We willen de levens van mensen op alle terreinen positief beïnvloeden. Dit geldt ook voor de medewerkers die al in dienst zijn. De visie van Open Hiring is dat het start met een baan en inkomen.

Houd deze website in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief voor meer informatie over deze pilot en onderzoeksresultaten.

Voor meer informatie:
Projectleider

 In de media

MamaLoes doet aan 'Open Hiring' en neemt iedereen aan

Radio-interview met (Mama) Loes de Volder, directeur van MamaLoes in Goirle. 

   

Binnen zonder solliciteren: Goirles bedrijf MamaLoes slecht (bijna) alle drempels voor een baan

Je achternaam hoef je niet te noemen, je leeftijd evenmin. Wie aan het werk wil bij MamaLoes in Goirle komt daar vanaf nu zonder voorwaarden binnen.

[1] Een aantal bedrijven in het programma zijn zogenaamde pilotbedrijven. Hier doen we onder andere onderzoek naar het Open Hiring-proces en de effecten van Open Hiring op de deelnemers en zittende medewerkers.