Iedereen kan meedoen

Iedereen een eerlijke kans op een baan. Daar draait het om bij Open Hiring. Het gaat er niet om of iemand een diploma, vlotte babbel of bakken ervaring heeft, maar of iemand wíl en kan werken. Bedrijven die mensen zoeken via Open Hiring houden dus geen sollicitatiegesprekken. Zo hebben vooroordelen geen kans. Werkzoekenden bepalen zelf of ze geschikt zijn voor een baan. Zo maken we de arbeidsmarkt eerlijk. En krijgen we mensen snel (weer) aan het werk.

3 principes: waar gelooft Open Hiring in?

1

Het werkt beter zonder (voor)oordelen

Met Open Hiring krijgen (voor)oordelen geen kans. En mensen die vaak (onbewust) worden uitgesloten juist wel. Dat maakt de arbeidsmarkt eerlijker en mooier.

2

We vertrouwen elkaar

Werkzoekenden kunnen zelf prima beoordelen of ze een baan aankunnen. Door daarop te vertrouwen, in mensen te geloven, worden organisaties (veer)krachtiger en diverser.

3

Groeien doe je samen

Ieder mens heeft mooie en minder mooie kanten én momenten. Door elkaar helemaal te accepteren, en te helpen, wordt een team sterker en beter in staat van elkaar te leren.

Wat brengt Open Hiring bedrijven?

Group 14 Een nieuwe manier om personeelstekort aan te pakken.
Group 14 Vergroting van jouw sociale footprint.
Group 14 Een goed alternatief voor dure sollicitatieprocedures.
Group 14 Een eerlijke arbeidsmarkt waarin iedereen mee doet.
Group 14 Een inclusieve, open bedrijfscultuur.
Group 14 Een positieve impact op de lokale gemeenschap.
Group 14 Een directe verbinding met de lokale gemeenschap.
Bekijk de veelgestelde vragen

De spelregels van Open Hiring

Open Hiring werkt met 8 'spelregels'.
Zo houden we het voor iedereen eerlijk en wordt niemand uitgesloten van deelname.

Iedereen kan, via deze website, reageren op een baan. Ongeacht achtergrond en ervaring. De wil om te werken, daar draait het om. Werkgevers zetten de deur dus open voor iedereen en werkzoekenden bepalen zelf of ze geschikt zijn voor de baan.

Open Hiring biedt banen zonder sollicitatiegesprek. Maar het gaat verder: werkgevers stellen sowieso geen vragen aan werkzoekenden. Ook als iemand langskomt voor een informatiemoment gaan werkgevers niet in op zaken zoals achtergrond en het arbeidsverleden van de werkzoekende. Iemands verleden doet er niet toe. Wat iemand nu wil bijdragen, daar draait het om.

Het hele bedrijf ontvangt elke nieuwe medewerker met open armen. Niet alleen de werkgever, maar het hele team is zonder oordelen. Zo krijgt een nieuwe collega een eerlijke kans. Het is belangrijk dat een bedrijf alle medewerkers goed informeert over Open Hiring en laat zien wat het is: een nieuwe manier om mensen de kans te geven op een betaalde baan. Op zo’n bedrijf kan iedereen trots zijn.

De volgorde van inschrijving op een baan is heilig. Bij aanmelding zien werkzoekenden meteen op welke plek op de wachtlijst ze staan. Werkgevers nemen als eerste contact op met degene die bovenaan staat en bieden hem/haar de baan aan. Pas als iemand afziet van de baan, niet reageert op een uitnodiging, of als er weer een nieuwe werkplek vrijkomt, benadert een werkgever de volgende werkzoekende op de lijst.

Werkgevers bieden werknemers die via Open Hiring worden aangenomen een contract dat gangbaar is binnen het bedrijf. Werknemers krijgen ook vanaf dag één gewoon betaald. Het doel is om uiteindelijk, bij goed presteren, een vast contract te kunnen bieden. Net als elke andere werknemer dus.

Alle werknemers binnen het bedrijf krijgen een gelijke behandeling. Of je nu via Open Hiring binnenkomt of op een andere manier. Dat betekent dat werknemers allemaal dezelfde kans krijgen om zich te bewijzen, maar zich ook allemaal aan dezelfde regels en afspraken moeten houden. Blijkt een werknemer tijdens het dienstverband niet aan de eisen te voldoen, of past de baan toch niet helemaal? Dan kun je als werkgever ook weer afscheid nemen van iemand, met het idee dat de werknemer ergens anders beter op zijn/haar plek is.

De focus ligt op werk. Maar er is ook aandacht voor persoonlijke omstandigheden die het goed presteren op de werkvloer in de weg staan. Iedereen loopt wel eens ergens tegenaan. Ook dan ben je er voor elkaar en zoek je samen naar een oplossing.

Ontwikkeling van medewerkers is belangrijk binnen Open Hiring. Zowel op persoonlijk vlak als binnen het vakgebied. Werkgevers bieden werknemers de ondersteuning die ze nodig hebben én mogelijkheden om door te stromen naar andere functies, binnen het bedrijf of daarbuiten. De werknemer maakt daarin wel zijn of haar eigen keuzes.

Dit is wat bedrijven vinden van Open Hiring

In 2019 startte het eerste bedrijf in Nederland met Open Hiring.

Start Foundation gelooft dat er ruimte is voor iedereen om mee te doen op de arbeidsmarkt en van waarde te zijn. Als maatschappelijk ontwikkelaar en investeerder zijn we continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet.

Wij geloven dat je door anders te denken en te doen, het onmogelijke mogelijk kunt maken. We zien altijd ruimte voor verbetering en zetten die ruimte om in concrete actie richting werk.