Achtergrond

In Nederland

Start Foundation gelooft dat er ruimte is voor iedereen om mee te doen op de arbeidsmarkt en van waarde te zijn. Als maatschappelijk ontwikkelaar en investeerder zijn we continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Wij geloven dat je door anders te denken en te doen, het onmogelijke mogelijk kunt maken. We zien altijd ruimte voor verbetering en zetten die ruimte om in concrete actie richting werk.

Greyston heeft een partner gevonden in Start Foundation die Open Hiring vertaalt naar de Nederlandse situatie om ook in Nederland baankansen te bieden aan mensen die aan de zijlijn staan. Start Foundation weet door haar jarenlange ervaring dat ook aan de poorten van de Nederlandse arbeidsmarkt discriminatie aan de orde van de dag is. De verkeerde achternaam, een te hoge leeftijd, een ontbrekend diploma, allerlei niet direct ter zake doende zaken kunnen voldoende zijn om nooit het portaal van de arbeidsmarkt te bereiken. Dan kan het ook niet tot matching - een persoon bij een functie - komen. Open Hiring schakelt dit soort menselijke op vooroordelen berustende hindernissen uit. Al werkend in de job zal blijken of persoon en functie een goede match zijn.

Toggle
Meer over Greyston Bakery

Open Hiring wordt al 35 jaar gerealiseerd in Yonkers, een voorstad van New York waar veel armoede heerst en criminaliteit aan de orde van de dag is. In 1982 richtte zenmeester Bernie Glassman vanuit de boeddhistische basisprincipes Greyston Bakery op. Glassman wilde de armoede bestrijden door werk te creëren voor mensen die het moeilijkst aan een baan komen. Hij stelde daarbij de mensen die hij een baan bood, geen vragen. Wel of geen opleiding, een detentieverleden, een fysieke beperking? Het interesseert Greyston niks. Het enige wat telt: de wil om te werken. Het principe dat hij bedacht, was simpel: als je wilt werken, kom je naar de bakkerij om je naam op een lijst te zetten. Als er dan vervolgens een plek vrijkomt en je bent aan de beurt, dan word je gebeld en ga je aan de slag. Je wordt als iedere andere medewerker aangesproken op je huidige functioneren, niet op je verleden.

     

     

Actuele cijfers

In maart 2019 startte het eerste bedrijf in Nederland met Open Hiring. We houden de ontwikkelingen in de gaten over hoeveel werkzoekenden zich in totaal hebben aangemeld op een Open Hiring-wachtlijst en hoeveel van hen aan het werk zijn gegaan.

888

Aanmeldingen op de vacaturewachtlijst

Toelichting
Iedereen die vindt van zichzelf dat hij of zij in aanmerking komt voor een baan, is welkom zich in te schrijven op de locatie van het betreffende bedrijf. Op het moment dat de vacature vrijkomt, krijgt de eerstvolgende op de vacaturewachtlijst de baan, zonder vragen. Natuurlijk kan het enige tijd duren voordat iemand aan de beurt is. In die tijd vinden mensen soms al een andere baan waardoor zij niet meer beschikbaar zijn. Ook kan het zijn dat mensen die zich aangemeld hebben om andere redenen niet meer beschikbaar zijn, of niet bereikbaar zijn. Het bovenstaande cijfer laat enkel zien hoeveel mensen zich hebben aangemeld. In onze ogen zijn dit mensen die graag willen en kunnen werken, maar die om uiteenlopende redenen vaak niet via het reguliere proces aan een baan kunnen komen. 

242

Mensen aan werk geholpen

Toelichting
Komt de Open Hiring vacature vrij dan is de eerstvolgende op de wachtlijst aan de beurt. Vanaf dag één is hij of zij werknemer binnen het bedrijf en krijgt hij of zij dezelfde behandeling als iedere andere werknemer. De werknemer wordt altijd beoordeeld op wat de functie vraagt en dit is voor iedereen gelijk. De werknemer kan in de praktijk laten zien wat hij kan. Toch lukt het niet altijd om aan het werk te blijven. Hier kunnen diverse redenen aan ten grondslag liggen vanuit zowel de werkgever als de werknemer zelf, zoals te weinig motivatie laten zien, het werk toch te zwaar is, gezondheidsklachten, werk dichterbij huis is gevonden, etc. Het bovenstaande cijfer laat zien hoeveel mensen er in totaal aan het werk zijn geholpen, en niet hoeveel mensen er op dit moment nog aan het werk zijn (daarover rapporteren we aan het einde van elk kalenderjaar).