Open Hiring® voor Werkgevers

We sluiten in het werving-en-selectieproces bewust en onbewust veel mensen buiten. Open Hiring geeft de gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen ruimte. Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens op één en verbind je je aan de lokale gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt. De deur staat open.

We moeten de arbeidsmarkt openstellen voor iedereen

Een baan zonder sollicitatiegesprek. Open Hiring houdt in dat, als iemand denkt jouw vacature te kunnen vervullen, de werkzoekende gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat diegene in het verleden heeft gedaan. Het enige wat telt, is motivatie om te werken op dit moment. Zonder vragen.

Wat doet Open Hiring voor werkgevers?

 • Bedrijven worden steeds meer uitgedaagd bij te dragen aan de samenleving. Met Open Hiring kun je de sociale footprint van je bedrijf vergroten, als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De p van people na de p van planet.

 • Vooroordelen die we allemaal onbewust hebben, krijgen minder kans in het proces.

 • Het biedt een eerlijke basis, die mensen in staat stelt volwaardig mee te doen.

 • Het is een aanpak die een appel doet op ondernemerschap. Het is niet opgelegd door wetgeving.

 • Het is een vernieuwende manier om met personeelsvraagstukken om te gaan.

 • Sollicitatieprocedures zijn vaak duur en ingewikkeld en bieden ook geen garanties op de juiste match.

 • Het is een instrument dat de totale cultuur van de organisatie verandert, meer open maakt.

 • Als werkgever verbind je je met de lokale gemeenschap, waardoor niet alleen werknemers, maar ook hun omgeving kunnen floreren.

De drie principes van Open Hiring

Ongeacht wat je persoonlijke waarden en principes zijn, als werkgever zijn de volgende overtuigingen belangrijk om je achter te scharen, zodat we met elkaar Open Hiring omarmen. Zo vormen we samen één beweging die mensen eerlijke kansen geeft op de arbeidsmarkt.

Toggle
Geen oordeel

In onze maatschappij heeft iedereen oordelen, of je nu wilt of niet. Dit gebeurt al in ons onderbewuste. (Onbewuste) oordelen leiden ertoe dat bepaalde mensen eerder worden uitgesloten dan anderen. Met Open Hiring proberen we ons bewust te zijn van onze oordelen en deze uit te sluiten. Met als resultaat dat ieder van ons echt een gelijke kans krijgt om te laten zien wat hij of zij kan.

Toggle
Vertrouwen

We realiseren ons dat we niet alle antwoorden hebben en gaan de onzekerheid aan om te werken met mensen waar we nog niets van weten. We vertrouwen op het oordeel van de mensen zelf dat ze het werk aankunnen. Zonder enige voorwaarde. Door mensen in de basis te vertrouwen, geloven we dat dit de organisatie veerkrachtiger, sterker en diverser maakt.

Toggle
Samen groeien

We hebben elkaar nodig en accepteren elkaar zoals we zijn. Ook als je even een tijdje in lastiger vaarwater zit. We all have issues. Door elkaar te omarmen, wordt het hele team beter en is iedereen in staat het beste uit zichzelf en elkaar te halen en van elkaar te leren. Niemand hoeft iets ‘thuis te laten’, je bent aanwezig met je hele wezen. En dat geldt voor iedereen.

De spelregels van Open Hiring

Aan welke regels houden we elkaar als deelnemers aan Open Hiring? Wat is de kern waar we samen aan voldoen om te waarborgen dat we de goede dingen doen en het effect voor elke deelnemer hetzelfde is? We onderschrijven dit als het kader waarbinnen je je eigen Open Hiring-proces inricht als werkgever.

Toggle
Open deur

Iedereen die zichzelf in aanmerking vindt komen voor de functie die openstaat via Open Hiring, is welkom om zich in te schrijven zonder enige voorwaarde. Het enige wat diegene moet doen, is zelf fysiek naar het bedrijf te gaan en zijn of haar naam op de vacaturewachtlijst te zetten. Bellen of mailen alleen is niet voldoende, mensen moeten naar het bedrijf toe komen.

Het betekent ook dat de vacature via open kanalen kenbaar wordt gemaakt. Er wordt dus niet gewerkt met bestanden van de gemeente en het UWV. Uiteraard mogen mensen die daar bekend zijn, wel reageren als ze denken geschikt te zijn voor het werk. Die stap moeten ze echter vanuit eigen motivatie zetten

Toggle
Geen vragen stellen

Geen vragen stellen betekent letterlijk geen vragen stellen als mensen zich aanmelden. Als werkgever vraag je niet naar iemands persoonlijke situatie. Het betekent ook dat mensen geen cv inleveren en zelfs dat een meegebracht cv niet wordt ingenomen bij inschrijving. Uiteraard mag er wel een gesprek plaatsvinden op initiatief van degene die zich aanmeldt.

Ook tijdens voorlichtingsbijeenkomsten om meer te vertellen over de functie en het bedrijf worden er geen vragen gesteld door de werkgever. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de toekomstige werknemer, zodat hij of zij nog beter kan beoordelen of het geboden werk past. De vragen die de werkzoekende stelt, worden vanuit volledige openheid door de werkgever beantwoord.

Toggle
Open armen

Het hele bedrijf ontvangt elke nieuwe medewerker met open armen. Niet alleen de werkgever is zonder oordelen, dit moet ook gelden voor het hele team waarin de medewerker komt te werken. Zo krijgt de nieuwe medewerker een eerlijke kans. Het is dus belangrijk dat zittende medewerkers goed worden geïnformeerd over Open Hiring en waarom het bedrijf hieraan deelneemt. Medewerkers die via Open Hiring starten, zijn niet anders dan de andere medewerkers. Het zijn mensen die we via een nieuwe methode de kans geven op een betaalde baan. Op zo’n bedrijf is elke werknemer trots.

Toggle
Volgorde van de wachtlijst aanhouden

Er is geen enkele uitzondering mogelijk om van de volgorde van inschrijving af te wijken. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, is hier te allen tijde van toepassing. Bij aanmelding krijgt de werkzoekende direct te horen op welke plek op de wachtlijst hij of zij staat. Pas als de werkzoekende op het moment dat hij of zij aan de beurt is, aangeeft niet meer beschikbaar te zijn of af te zien van de beschikbare functie, wordt de eerstvolgende op de lijst benaderd.

Toggle
Duurzame arbeidsrelatie bieden

De vacatures die openstaan via Open Hiring, zijn banen waarmee de werknemer een vast, regulier inkomen kan verwerven. De werkgever zet zich in om de werknemer duurzame werkzekerheid te bieden en bij goed presteren perspectief te bieden op een vast dienstverband. Iedereen die start, krijgt een contract gelijk aan dat van andere werknemers in het team. En de nieuwe medewerker wordt vanaf de eerste dag betaald, zoals iedere andere werknemer van het bedrijf.

Toggle
Gelijke beoordeling en behandeling

Vanaf het moment dat de deelnemer een arbeidsovereenkomst heeft, is hij of zij werknemer binnen het bedrijf en krijgt hij of zij dezelfde behandeling als iedere andere werknemer. Dit geldt voor zowel de rechten als plichten die de werknemer heeft. De werknemer wordt altijd beoordeeld op wat de functie vraagt, en dit is voor iedereen gelijk. Als blijkt dat er begeleiding nodig is bij het uitvoeren van de taken die bij de functie horen, biedt het bedrijf deze zoals bij ieder ander. Iedereen krijgt zo de kans om zich te bewijzen. Dit betekent ook dat als een werknemer niet blijkt te voldoen aan de eisen die aan de baan gesteld worden, je afscheid neemt van elkaar. Dan is dit nog niet zijn of haar pad en past de werknemer ergens anders beter.

Toggle
Life Coaching

De focus ligt op werk met aandacht voor persoonlijke omstandigheden. Elk dilemma dat tussen het werk en de werknemer in staat, is bespreekbaar. De werkgever reikt hiervoor oplossingen aan en koppelt de werknemer zo nodig aan instanties buiten de organisatie. Het is aan de werknemer dit op te pakken. De werknemer heeft altijd de gelegenheid om met een onafhankelijk persoon in contact te komen. Deze rol is bij sommige bedrijven al ingevuld en bij andere moet dit nog gebeuren voordat er gestart kan worden met Open Hiring.

Toggle
Ontwikkelperspectief

Ontwikkeling van medewerkers, zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk gebied, is belangrijk binnen Open Hiring. Iedereen kiest zijn eigen pad in het leven en de werkgever helpt daarbij door het bieden van ondersteuning en mogelijkheden om door te stromen naar andere functies binnen het bedrijf, of naar functies elders. De werknemer maakt daarin wel zijn of haar eigen keuzes.

  

Een boekje open over Open Hiring® + principes en spelregels

In ‘Een boekje open over Open Hiring' hebben we alle ins en outs van het programma samengevat.

Vraag het hier aan.

Interesse?

Ben je werkgever of beroepsmatig geïnteresseerd in Open Hiring? Laat dat dan weten via dit formulier en wij nemen spoedig contact met je op:

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
  012-3456789
 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl

Vergeet niet om op 'verzenden' te klikken.

  

Open Hiring werkt!

Lees de online publicatie.

Wil je de originele onderzoeksrapporten ontvangen? Vraag deze hier aan.