15 NOVEMBER 2022 NIEUWS

E-learning Open Hiring beschikbaar voor werkgevers

We staan voor het wegnemen van barrières en bedenken alternatieven voor iedereen die wíl én kan werken. Hoe krijg je mensen met een andere achtergrond aan het werk op een baanbrekende manier? Hoe nemen we de barrières weg en bedenken we de alternatieven, zodat iedereen een plekje krijgt in de huidige arbeidsmarkt?

Start Foundation heeft in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Open Hiring training ontwikkeld. Deze e-learning is speciaal gericht op arbeidsmarktprofessionals, werkgevers en HR-functionarissen. De training is ontwikkeld in het kader van het arbeidsmarktprogramma ‘Dichterbij dan je denkt’ dat als doel heeft om op korte termijn de huidige krappe arbeidsmarkt te benutten om mensen die nu langs de kant staan naar werk of een leerwerktraject te begeleiden.

Open Hiring is een beproefde wervingsmethode en één van dé oplossingen om werkzoekenden zonder oordeel of sollicitatiegesprek aan te nemen. De e-learning bestaat uit een drietal modules.

De training kan door iedereen gevolgd worden, maar is vooral gericht op arbeidsmarktprofessionals, werkgevers en HR-functionarissen. Na afronding ontvangt men een certificaat van deelname.


De e-learning is gratis, online en beschikbaar op openhiring.startfoundation.nl en bestaat uit een drietal modules:

  • Module 1:   Wat is Open Hiring?
  • Module 2:   Open Hiring voor werkgevers
  • Module 3:   Aan de slag met Open Hiring


“Door deze e-learning beschikbaar te stellen, wordt informatie over en starten met Open Hiring nóg toegankelijker en dragen we bij aan een arbeidsmarkt die meer open is voor iedereen die wil én kan werken”.


Martine Schuijer, Projectleider actieprogramma ‘Dichterbij dan je denkt’, voegt daaraan toe: “In een tijd van extreme krapte blijkt het voor een groep werkzoekenden toch nog lastig om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Deze talenten verbinden met werkgevers sluit prima aan bij het doel van ‘Dichterbij dan je denkt’. Namelijk matches realiseren tussen werkgevers en mensen die nu nog langs de kant staan en/of op zoek zijn naar werk”.


Voor meer informatie over Open Hiring kunt u contact opnemen met:

Start Foundation

De projectgroep Open Hiring is bereikbaar via: openhiring@startfoundation.nl


Dichterbij dan je denkt

Stuur het projectteam een mail via: dichterbijdanjedenkt@minszw.nl


Cengiz, Gerinka, Kenan 2345