15 NOVEMBER 2022 NIEUWS

Open Hiring draagt bij aan vier Sustainable Development Goals

Start Foundation bracht in 2019 de wellicht meest radicale manier van het nieuwe werven van de USA over naar Nederland: Open Hiring. Een baan zonder sollicitatiegesprek en daarmee een eerlijke kans op de arbeidsmarkt voor iedereen. Deze methode is inmiddels al door 50 bedrijven in Nederland succesvol toegepast. Deloitte heeft deze methode langs de Sustainable Development Goals (SDG’s) meetlat gelegd: het rapport laat zien dat Open Hiring concreet bijdraagt aan vier van de zeventien doelen.

Start Foundation heeft in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Open Hiring training ontwikkeld. Deze e-learning is speciaal gericht op arbeidsmarktprofessionals, werkgevers en HR-functionarissen. De training is ontwikkeld in het kader van het arbeidsmarktprogramma ‘Dichterbij dan je denkt’ dat als doel heeft om op korte termijn de huidige krappe arbeidsmarkt te benutten om mensen die nu langs de kant staan naar werk of een leerwerktraject te begeleiden.

Open Hiring is een beproefde wervingsmethode en één van dé oplossingen om werkzoekenden zonder oordeel of sollicitatiegesprek aan te nemen. De e-learning bestaat uit een drietal modules.

De training kan door iedereen gevolgd worden, maar is vooral gericht op arbeidsmarktprofessionals, werkgevers en HR-functionarissen. Na afronding ontvangt men een certificaat van deelname.


Volgens de opstellers van het rapport dragen bedrijven die Open Hiring praktiseren actief bij aan vier van de zeventien SDG's, namelijk:

  • SDG 1:    "Geen armoe"
  • SDG 8:    Eerlijk werk en economische groei
  • SDG 10:   Ongelijkheid verminderen
  • SDG 17:   Partnerschap om doelstellingen te bereiken


Dit komt door de kenmerken van deze inclusieve manier van personeelswerving: een Open Hiring-werkgever stelt geen eisen vooraf, anders dan dat de werkzoekende zelf denkt het werk aan te kunnen. Hij/zij plaatst zijn/haar naam op een wachtlijst en wanneer er een arbeidsplek vrij komt kan de eerstvolgende van die lijst aan de slag. Zonder sollicitatiegesprek.


“Nederland is er klaar voor en we hopen en verwachten dat dit rapport bijdraagt aan een gelijk speelveld voor iedereen, de vermindering van krapte op de arbeidsmarkt en duurzame arbeidsparticpatie."

- Johan Stuiver, director public sector van Deloitte.


Om Open Hiring te laten werken kent de methode enkele duidelijke spelregels. Zo moet het gaan om reëel uitzicht op duurzaam werk, moeten opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden geborgd zijn en aandacht zijn voor die factoren die mogelijk belemmerend zijn om het werk naar behoren uit te voeren. In die zin is Open Hiring een praktische aanpak gericht op het verminderen van armoede door het verhogen van inkomsten met fatsoenlijk werk, het biedt een gelijk speelveld en bevordert de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.


"Mooi dat we dit nu ook goed in beeld hebben. De SDG's worden immers steeds belangrijker. Echte inclusiviteit is een stuk dichterbij als iedereen welkom is op de werkvloer in plaats van de huidige hokjesgeest en doelgroep segmentatie."

- Jos Verhoeven, directeur Start Foundation


Het rapport kwam tot stand met inbreng van bedrijven die nu al werken met Open Hiring. Naast de meer abstracte waarde zorgt het rapport ook voor een concretisering waaraan veel behoefte is.Cengiz, Gerinka, Kenan 2345