5 SEPTEMBER 2023 NIEUWS

Open Hiring draagt bij aan vier Sustainable Development Goals

Eindhoven 21 december 2021. Start Foundation bracht in 2019 de wellicht meest radicale manier van het nieuwe werven van de USA over naar Nederland: Open Hiring. Een baan zonder sollicitatiegesprek en daarmee een eerlijke kans op de arbeidsmarkt voor iedereen.

Eindhoven 21 december 2021. Start Foundation bracht in 2019 de wellicht meest radicale manier van het nieuwe werven van de USA over naar Nederland: Open Hiring. Een baan zonder sollicitatiegesprek en daarmee een eerlijke kans op de arbeidsmarkt voor iedereen. Deze methode is inmiddels al door 50 bedrijven in Nederland succesvol toegepast. Deloitte heeft deze methode langs de Sustainable Development Goals (SDG’s) meetlat gelegd: het rapport laat zien dat Open Hiring concreet bijdraagt aan vier van de zeventien doelen.

Met Open Hiring expliciet genoemd in het nieuwe coalitieakkoord, is demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma de aangewezen persoon om eerste rapport te ontvangen. Hij deed dat op zijn bekende eigen manier: een videoboodschap waarin hij ondernemers oproept het rapport te lezen en Open Hiring te omarmen.

Cengiz, Gerinka, Kenan 2345
icon-play

Maatschappelijk impact maken

Volgens de opstellers van het rapport dragen bedrijven die Open Hiring praktiseren actief bij aan vier van de zeventien SDG’s, namelijk:

SDG 1: Geen armoede

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

SDG 10: Ongelijkheden verminderen

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te berekken

Dit komt door de kenmerken van deze inclusieve manier van personeelswerving: een Open Hiring-werkgever stelt geen eisen vooraf, anders dan dat de werkzoekende zelf denkt het werk aan te kunnen. Hij/zij plaatst zijn/haar naam op een wachtlijst en wanneer er een arbeidsplek vrij komt kan de eerstvolgende van die lijst aan de slag. Zonder sollicitatiegesprek.

“Echte inclusiviteit is een stuk dichterbij als iedereen welkom is op de werkvloer in plaats van de huidige hokjesgeest en doelgroep segmentatie.”

Om Open Hiring te laten werken kent de methode enkele duidelijke spelregels. Zo moet het gaan om reëel uitzicht op duurzaam werk, moeten opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden geborgd zijn en aandacht zijn voor die factoren die mogelijk belemmerend zijn om het werk naar behoren uit te voeren. In die zin is Open Hiring een praktische aanpak gericht op het verminderen van armoede door het verhogen van inkomsten met fatsoenlijk werk, het biedt een gelijk speelveld en bevordert de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.

Het rapport kwam tot stand met inbreng van bedrijven die nu al werken met Open Hiring. Naast de meer abstracte waarde zorgt het rapport ook voor een concretisering waaraan veel behoefte is. Dennis Wiersma kon als gevolg van de Corona maatregelen het rapport niet persoonlijk in ontvangst nemen. Hij ontving het per post en deelde dit moment met een video.

💡 De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Lees verder