Cordaan Thuisdiensten

Bron foto: Cordaan Thuisdiensten (foto werd genomen voor corona)

Als eerste zorgbedrijf is Cordaan Thuisdiensten van start gegaan met Open Hiring. Daarmee werd een oude belofte ingelost, want de Amsterdamse organisatie wilde in februari al beginnen met een pilot. Het coronavirus was echter spelbreker. Cordaan denkt met Open Hiring een nieuw wapen tegen personeelstekorten in handen te hebben. ‘Wij kijken al langer buiten de gebaande paden.’ 

‘We zetten de deur voor Open Hiring wagenwijd open’

Drie thuishulpen nam Cordaan Thuisdiensten in Amsterdam (vijfduizend klanten en negenhonderd medewerkers) recent aan via Open Hiring. Het wordt de opmaat naar meer, is de stellige overtuiging van Aukje Holsteijn, Coördinator HBH (Hulp Bij het Huishouden) voor de regio’s Oud-West en Zuid. ‘Wij hebben in de huishoudelijke ondersteuning altijd mensen nodig. Voor de regio Nieuw-West alleen al kom ik tot tweehonderd uur aan vacatures die we moeten invullen. Dan spreken we over dertien medewerkers. We willen elke maand een Open Hiring-bijeenkomst organiseren. Zodat we kandidaten niet te lang hoeven latenwachten op uitsluitsel. Omdat het ons moeite kost om aan goed gekwalificeerd personeel te komen, kijken wij al langer buiten de gebaande paden. Open Hiring sprak ons meteen aan. Ik hoop via deze aanpak grotere groepen werkzoekenden tegelijk aan te kunnen nemen.’ Haar collega Niels Lohschelder (die de regio Nieuw-West voor zijn rekening neemt) ziet Open Hiring als een volwaardig, nieuw instrument voor het werven van werknemers. ‘Wat mij betreft zetten we de deur voor Open Hiring wagenwijd open. Natuurlijk is zo’n eerste keer altijd een gok, maar het heeft goed uitgepakt. Met een projectgroep monitoren we het verloop. Tot nu toe gaat alles goed. Gelukkig maar, want de wachtlijsten lopen bij ons weer op.’

Veilige plek

In feite ging Cordaan Thuisdiensten met Open Hiring op herhaling. In februari werden er al vacatures hiervoor opengesteld. Drie gegadigden toonden interesse, maar de dag voordat er spijkers met koppen zouden worden geslagen, werd de lockdown tegen het coronavirus afgekondigd. Holsteijn ziet het als een groot voordeel dat haar organisatie via Open Hiring medewerkers binnenhaalt die zich bewust hebben aangemeld. ‘Dat betekent dat het met de motivatie meestal wel goed zit. Het zijn mensen die zich onzeker voelen en een sollicitatie als een te hoge drempel beschouwen. Bij ons zijn ze meteen welkom als ze zich aanmelden. Ik denk dat veel kandidaten dat prettig vinden.’

Volgens Lohschelder laat het aanbod van geïnteresseerden tot nu toe een geschakeerd beeld zien. ‘Er zitten jonge schoolverlaters tussen, maar ook mensen die bijna met pensioen gaan. Ik zie toch wel een aantal personen die niet digitaal genoeg zijn om mee te doen op de arbeidsmarkt. Open Hiring voelt voor hen als een veilige plek.’ Cordaan is de eerste zorgorganisatie die de ‘baan zonder sollicitatiegesprek’ inzet om het personeelstekort terug te dringen. ‘Bij het werk als thuishulp speelt het sociale aspect een grote rol. Aan een cv is ook niet altijd af te lezen of een sollicitant over die eigenschap beschikt. Daarom is onze insteek: bewijs het maar gewoon in de praktijk; laat maar zien wat je in huis hebt’, aldus Holsteijn.    

Hoewel ook bij Cordaan Thuisdiensten de Open Hiring-kandidaat als onbeschreven blad binnenkomt, gelden er in dit geval toch enkele voorwaarden. ‘Als thuishulp werk je met kwetsbare mensen. Dat betekent dat medewerkers over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken’, zegt Holsteijn. ‘Maar we gooien ze niet in het diepe’, voegt haar collega daaraan toe. `We begeleiden en sturen zo veel mogelijk. Daarnaast bieden we trainingen aan, en laten we deze medewerkers eerst een tijdje met een collega meelopen voordat ze zelf het werk oppakken.’