Zij doen mee

Open Hiring vraagt lef van werkgevers om mensen die zeggen het werk te willen en kunnen doen, zonder sollicitatiegesprek aan te nemen. Lef om situaties te omarmen waarin we niet alle antwoorden kennen. Het vraagt van werkgevers om op een innovatieve manier om te gaan met alle mogelijkheden die er zijn. Dit zijn de eerste werkgevers die hun deur volledig openzetten. Een aantal bedrijven in het programma zijn zogenaamde pilotbedrijven. Hier doen we ondermeer onderzoek naar het Open Hiring-proces en de effecten van Open Hiring op de deelnemers en zittende medewerkers. Ook meedoen of meer weten? Kom dan naar een van onze kennismakingssessies!  

   

Novon uit Zwolle gaat nieuwe medewerkers aannemen via Open Hiring. Jacco Vonhof is enthousiast over de filosofie achter deze bijzondere aanpak. ‘Iemand meldt zich bij ons aan voor een baan, komt op een lijst en gaat aan de slag. Simpeler en eerlijker kan het eigenlijk niet.’

ECCO Leather, een leerbedrijf in Dongen, wil productiewerk invullen via Open Hiring. Opnieuw een bedrijf dat zo’n experiment aandurft. “Het kost ons steeds meer moeite mensen voor de productie te vinden. Deze aanpak is misschien een oplossing.”

Ook de horeca is nu overstag gegaan voor Open Hiring. De keten Cox & Co uit Roermond (die twaalf bedrijven exploiteert) trekt de stoute schoenen aan. ‘Het is iets compleet nieuws, dat maakt het leuk en interessant om mee te experimenteren’, zegt directeur Sanne Cox.

‘Ik hoop heel leuke en goede arbeidskrachten binnen te krijgen. Want tussen de mensen die niet solliciteren, maar wel graag willen werken, zitten heel gemotiveerde en geschikte kandidaten’, meent directeur Martijn Kersing. Hij heeft daarnaast de visie dat de aanpak blijvend een rol kan spelen op de arbeidsmarkt.

Niet praten, maar doen. Dat is het no-nonsensemotto van Arthur de Nerée, directeur van De Koekfabriek, een Utrechtse keten van zes vestigingen waar koekjes worden gebakken. Daarom is hij gecharmeerd van Open Hiring, de aanpak waarbij personeel zonder te solliciteren aan de slag kan.

Koeckebackers beschouwt zichzelf als een ‘sociaal impactbedrijf’. De stap naar een pilot met Open Hiring was dus klein. Twee kandidaten kregen een arbeidscontract voor 24 uur. ‘Ik verwacht dat ze over een tijdje naar een andere baan doorstromen’, zegt directeur Joep Langen.

“Open Hiring vraagt vertrouwen en lef van de werkgever, maar zeker ook van de medewerker.”

Ook Kleywegen in Woerden, werkzaam in grondwerk en weg- en waterbouw, ziet kansen met Open Hiring. “Geweldig om via zo’n onconventionele route perspectief te geven aan mensen die anders nauwelijks aan een baan kunnen komen.”

Bij GroenXtra in Tilburg, dat het openbaar groen en de publieke ruimte in deze en andere gemeenten bijhoudt, hebben 23 mensen via Open Hiring een arbeidsplek gevonden. Vijf van hen haakten daarna af, maar directeur Robert Bool is toch positief gestemd over de baan zonder sollicitatiegesprek.

Directeur Rob Jansen is klaar voor de start met Open Hiring. “Het is een innovatie waar we meer dan open voor staan”, zegt hij. Jansen wil als ‘rolmodel’ fungeren voor andere ondernemingen in zijn sector. Binnenkort opent Chain Logistics in Uden een vacaturewachtlijst voor productiepersoneel.

Start Foundation koos voor samenwerking met MamaLoes, omdat dit bedrijf met 130 medewerkers reeds een tolerant aannamebeleid voert en heel wat mensen uit de bijstand haalde. Velen werken inmiddels in een vast dienstverband en ook bij Open Hiring is dat de stip aan de horizon.