Kunnen jullie mij aan een baan helpen?

Hartelijk dank voor je interesse in Open Hiring.

Op dit moment zijn er acht bedrijven in Nederland die met Open Hiring zijn gestart. Als je in de buurt woont van deze bedrijven dan kun je daar naartoe gaan en je naam op de vacaturewachtlijst zetten. Zodra er een plekje vrij komt krijgt de eerstvolgende een baan. Hoe snel dat gaat hangt onder andere af van het aantal mensen dat op deze lijst staat, maar één ding is zeker: zodra jij aan de beurt bent heb je een baan.

Op deze adressen kun jij je melden voor een baan zonder sollicitatiegesprek:

Kunnen jullie mij aan een baan helpen?

Start Foundation is geen uitzendbureau en ook geen reïntegratiebedrijf. Wij zijn erop gericht om initiatieven te ontwikkelen die mensen aan een baan helpen. Het is onze taak om zoveel mogelijk bedrijven in Nederland te interesseren voor Open Hiring, zodat er kansen worden gecreëerd voor mensen die anders niet aan het werk komen. Wij bemiddelen zelf dus niet rechtstreeks richting een baan.