De blijdschap weer aan het werk te zijn staat voorop

Life coach Noor den Biggelaar vervult een sleutelrol bij de eerste twee Open Hiring-bedrijven: MamaLoes en Chain-Logistics. Ze is voor zowel de werknemers als de werkgever een herkenbaar aanspreekpunt. Zij verschijnt op het toneel bij uiteenlopende problemen. Bijvoorbeeld als er specifieke hulp nodig is op de werkplek, maar ook bij moeilijkheden in de privésfeer, zoals een echtscheiding of schulden. ‘Voor velen is hun werk het enige netwerk dat ze hebben.’

Spilfunctie

‘Ik zeg altijd bij mijn eerste contact met werknemers: ik ben niet van de werkgever of personeelszaken, niet van het UWV, en ook niet van de gemeente; ik ben van jullie. Dat is de échte rol die ik moet spelen op het moment dat Open Hiring op de werkvloer wordt geïntroduceerd.’ Noor den Biggelaar, is Life coach bij MamaLoes en Chain Logistics, de twee eerste bedrijven in Nederland die aan de slag zijn gegaan met Open Hiring, het nieuwe en baanbrekende concept waarbij mensen een baan kunnen krijgen zonder sollicitatiegesprek. De Life coach vervult een spilfunctie bij deze bedrijven. Zij is de smeerolie die helpt barrières op te ruimen die onverhoopt een succesvol verloop kunnen blokkeren. Dat kan hulp betreffen bij moeilijkheden in de privésfeer, zoals het vinden van onderdak of een partner die zijn alimentatieplicht niet nakomt. Aan werkgeverskant regelt de Life coach bijvoorbeeld een vergoeding voor orthopedische werkschoenen via de instanties, en helpt hij of zij de werkgever bij het benutten van uiteenlopende personeelssubsidies [1]. Den Biggelaar: ‘Ook goede communicatie tussen de Life coach en de werkgever is daarvoor dus essentieel. Om goed te kunnen helpen, moet ik weten waar de werkgever tegenaan loopt.’

Voor elkaar boksen

‘Als een werknemer zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) nodig heeft, kan ik dat niet voor elkaar boksen. Maar ik kan zo’n persoon wel bij het goede loket brengen. Mijn insteek is dat de mensen het vervolgens zélf proberen te regelen. Ik moet misbaar zijn’, aldus Den Biggelaar. Zij is in dienst van MEE Midden-Brabant, maar kent het klappen van de zweep door eerdere projecten rondom re-integratie. ‘Zo heb ik bij een industriële wasserij een ‘buddy’-project opgezet.’ Meteen toen MamaLoes de vacaturewachtlijst voor Open Hiring introduceerde, was de Life coach paraat. ‘Om een vertrouwd gezicht te worden voor gegadigden die zich meldden. Onder hen waren er die bijna niet konden geloven dat er zo’n concept als Open Hiring bestond. Kan ik hier zomaar werken, hoorde je hen zeggen.’

Werk enige netwerk

We zijn nu enkele maanden verder; Den Biggelaar heeft er al de nodige sessies bij Chain Logistics en MamaLoes achter de rug. Als ze met medewerkers afspreekt, is dat bij voorkeur buiten het bedrijf. ‘Mijn indruk is dat het met de mensen van de lijst hartstikke goed gaat. Bij hen staat de blijdschap weer aan het werk te zijn, voorop. Het gevoel opnieuw mee te tellen, overheerst.’ Dat betekent niet dat alles rimpelloos verloopt. ‘Ik ben er ook voor werknemers die niet via Open Hiring zijn binnengekomen. Zij lopen eveneens tegen drempels aan. Zoals een rebelse puber die voor slapeloze nachten zorgt. Dan ben je ook niet fit op je werk, toch? Wie kan je daarbij helpen? Daar moeten we naar op zoek! Wat je ook merkt, is dat voor veel van deze mensen het werk hun enige netwerk is. Dat maakt het allemaal nog wat ingewikkelder.’           

[1] Of adviseert personeelszaken hierover, uiteraard kan dit verschillen per werkgever en de gekozen samenwerkingsvorm.