De verhalen van de mensen staan voorop

VU-onderzoeker Hans Bosselaar gaat Open Hiring tegen het licht houden. En neemt daarbij vooral de positie van de deelnemers en hun collega’s op de werkvloer in ogenschouw. Niet de cijfers staan centraal, maar de ervaringen van de mensen die echt met dit nieuwe concept in aanraking komen. ‘Ik hoop dat Open Hiring voor een doorbraak zorgt.’

Impact

‘Wij kijken wat de impact van Open Hiring is op het leven van mensen die daaraan hun plaats op de arbeidsmarkt te danken hebben. Wat betekent werk voor mensen die gewend zijn om op dat punt steeds hun neus te stoten of tegen discriminatie aanlopen? Wat heeft deze aanpak hun in sociaal opzicht opgeleverd? Zowel negatief als positief. Wat is de weerslag daarvan op hun omgeving? Interessant is ook de vraag wat er met hen gebeurt als ze eenmaal binnen zijn bij een bedrijf. Of als ze onverhoopt later tóch uitvallen.’ Hans Bosselaar, docent en senior onderzoeker aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gaat met zijn team in opdracht van Start Foundation de komende tijd een uitgebreid onderzoek doen.  

‘Wij nemen in vijf ondernemingen die pilots rond Open Hiring hebben opgezet, in totaal vijftig personen onder de loep met interviews op twee verschillende momenten. Dat zijn zowel deelnemers aan het experiment als hun collega’s. Wat zijn hun ervaringen? We hebben gekozen voor een narratieve benadering. De verhalen van de mensen staan voorop. Die gaan wij bij hen ophalen. Zo’n kwalitatieve keuze vraagt de nodige voorbereiding. Ook al omdat er een stevige portie analyse bijkomt. We zijn bij MamaLoes inmiddels met de eerste interviews begonnen. Over een jaar verwacht ik onze rapportage te kunnen presenteren.’

Doorbraak

Bosselaar heeft een omvangrijk cv als het om onderzoeken naar arbeidsparticipatie en re-integratie gaat. Zijn bevindingen? ‘Al twintig jaar trekken we er met alle betrokken partijen hard aan om groepen te bereiken die op de arbeidsmarkt over het hoofd worden gezien. De re-integratiesector heeft haast de omvang van een industrie gekregen, maar toch stuiten we nog altijd op groepen die buiten de boot vallen en achterblijven. Soms zijn dat bestaande groepen, soms nieuwe. Het blijft daardoor een hardnekkig probleem. Ik weet ook niet of Open Hiring wel voor al die groepen soelaas kan bieden, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar je mag er nooit in berusten. Het belang van het hebben van werk is niet te onderschatten. Want dan hoor je er in sociaal en maatschappelijk opzicht tóch bij.’

Volgens de VU-onderzoeker staan op de huidige arbeidsmarkt alle seinen op groen voor het nieuwe concept. ‘Het is een gunstige tijd voor zoiets. Er heerst zo’n krapte, dat bedrijven erachter komen dat ze té selectief te werk gaan bij het aannemen van personeel, en daardoor bepaalde groepen werkzoekenden buitensluiten. En je merkt dat steeds meer organisaties niet alleen puur naar de winst kijken, maar ook vinden dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.’ Bosselaar volgt de introductie van Open Hiring in Nederland vanaf het begin met grote interesse. ‘De pers schrijft er veel over en bij een aantal bedrijven is het idee goed aangeslagen. Maar dat betekent wel dat de verwachtingen over Open Hiring steeds groter worden. Er wordt links en rechts al eens geopperd dat deze aanpak voor een doorbraak op onze arbeidsmarkt kan zorgen. Dat mag ik hopen, maar ik wil het eerst met eigen ogen zien.’