Een baan zonder sollicitatiegesprek

Bij het werven en selecteren van personeel vindt uitsluitsel plaats. Met Open Hiring™ is dit te tackelen. Dit model wordt al 35 jaar met succes toegepast bij Greyston in New York. Het biedt iedereen een kans op een baan, ongeacht de achtergrond. Samen met Start Foundation krijgt Open Hiring™ navolging in Nederland.

Experimenteren met Open Hiring®?

Veel ondernemers willen wel!

Een landelijk opleidingsinstituut, een groot schoonmaakbedrijf en een semioverheidsorganisatie; de belangstelling om deel te nemen aan een Open Hiring®-pilot is groot en komt van uiteenlopende kanten.

Die gretigheid is een goed teken, want een belangrijk element in het programma is om pilots in verschillende bedrijfssectoren én in uiteenlopende plaatsen in het land te gaan doen. Maar tegelijkertijd houdt Start Foundation de voet ook wel bij de rem. Ondernemers en directies die geïnspireerd en enthousiast zijn om hiermee aan de slag te gaan, worden met open armen ontvangen. Tegelijk moet er ook het besef zijn dat je Open Hiring® niet op een namiddag kunt realiseren, maar dat het tijd en aandacht gaat kosten om die slag te maken.

Extra begeleiding

Dat kandidaten die via Open Hiring® ergens aan de slag gaan, met de nodige bagage binnenkomen en daarbij extra begeleiding nodig hebben, is voor veel werkgevers niet echt een issue. “Met mensen werken is altijd uitdagend, dat is de charme van werkgever zijn!”, is een veelgehoorde opmerking in de gesprekken die Start Foundation in aanloop naar de pilots voert. Maar wat voor menig werkgever wél een serieus probleem is, dat is de administratieve rompslomp waar je bij dit soort experimenten op stuit. Het UWV, de gemeente, de Belastingdienst; veel ondernemers worden licht nerveus als ze eraan denken wat erbij komt kijken om een werkloze of iemand uit de bijstand al dan niet tijdelijk in dienst te nemen. Programmamanager Ingeborg Zwolsman verwacht dat ze bij kleinschalige experimenten die gaan komen, die klip nog wel kan omzeilen. Bijvoorbeeld door rechtstreekse afspraken met de betrokken gemeente te maken. Vandaaruit wordt gekeken of dat landelijk opgeschaald kan worden. Al te veel wil Ingeborg daar nu nog niet op vooruitlopen: “Laten we eerst maar eens afwachten hoe succesvol die pilots gaan worden die nu gaan starten.”