Veelgestelde vragen van werkzoekenden


Mag een werkgever via Open Hiring een nulurencontract of flexibel contract aanbieden?

Ja, dat kan als dat gebruikelijk is binnen het bedrijf. Een nulurencontract heeft als voordeel dat als je lang niet gewerkt hebt uren kunt opbouwen. Een contract met vaste uren heeft (op termijn) zeker de voorkeur.


Mag de werkgever met uitzendcontracten werken?

Ja, dat kan zolang de principes en spelregels van Open Hiring gehanteerd worden. Een goede afstemming tussen het bedrijf en het uitzendbureau is hierin dan ook een vereiste.


Wat voor contract krijg ik?

Je krijgt een contract dat gelijk is aan alle anderen die dezelfde functie binnen het bedrijf uitvoeren. Op termijn moet er bij goed functioneren uitzicht zijn op een vast contract.


Mag ik een CV meebrengen?

Dat is niet de bedoeling, het gaat niet om jouw verleden. Werkgevers mogen volgens de OH spelregels en principes ook niet om een CV vragen.