Groen Xtra

Bij GroenXtra in Tilburg, dat het openbaar groen en de publieke ruimte in deze en andere gemeenten bijhoudt, hebben 23 mensen via Open Hiring een arbeidsplek gevonden. Vijf van hen haakten daarna af, maar directeur Robert Bool is toch positief gestemd over de baan zonder sollicitatiegesprek. GroenXtra werd geïnspireerd door MamaLoes uit Goirle, het bedrijf dat in het voorjaar Open Hiring in Nederland introduceerde.

Juist de motivatie van de mensen die zich aanmelden, is ons veel waard.

‘In minder dan geen tijd hadden we veertig aanmeldingen van werkzoekenden binnen. Van hen hebben er nu 23 een baan, voor gemiddeld 28 uur per week. Dat is een flink aantal. Vijf van hen zijn inmiddels gestopt, dat komt ook voor, natuurlijk. Die vonden het werk in de groenvoorziening en het straatonderhoud te zwaar, of de baan voldeed niet aan hun verwachtingen. We overwegen nu of we in het najaar met een nieuwe campagne voor Open Hiring starten. Want wij kunnen nog altijd mensen gebruiken. Bovendien verhindert Open Hiring dat we in plaats daarvan dure externe krachten moeten inhuren’, aldus directeur Robert Bool van groenbedrijf GroenXtra in Tilburg.
Bool zegt voor Open Hiring in de keuken te hebben gekeken bij MamaLoes in Goirle, het bedrijf in babyspullen dat in het voorjaar de primeur had van dit concept, waarbij mensen zonder te solliciteren aan duurzaam werk komen. Ze worden op een wachtlijst geplaatst en als er een plaatsje is, kunnen ze meteen aan de slag. ‘Bij het eerste Open Hiring-bedrijf MamaLoes zagen we dat op twee vacatures maar liefst meer dan honderd belangstellenden afkwamen. Dat betekent dus dat er een flink potentieel bestaat van mensen die graag willen werken, maar er niet tussenkomen.’

Timing

Bool denkt met Open Hiring voor GroenXtra een ‘nieuw kanaal’ te hebben gevonden in de speurtocht naar personeel. ‘Wij lanceerden Open Hiring midden in de vakantie. Qua timing is dat niet optimaal. Bovendien was het buiten veertig graden. Dan denken mensen niet meteen: kom, laat ik eens lekker in het groen gaan werken. Toch zijn we positief over het aantal inschrijvingen. Als grootste voordeel van deze aanpak zie ik dat je gemotiveerde mensen binnenkrijgt. Juist die motivatie is ons veel waard, want daarmee wordt de belangrijkste drempel meteen geslecht. Als ze eenmaal bij ons binnen zijn, kunnen wij ze trainen, coachen en opleiden, want die faciliteiten hebben we allemaal in eigen huis. Ze kunnen dan een vakopleiding afmaken, wat ook hun baankansen in de toekomst vergroot.’
Open Hiring bij GroenXtra trok vogels van velerlei pluimage. ‘Daar zat niemand uit de bijstand bij, want die komen via een andere route bij ons terecht. Wat opviel, was dat er redelijk wat oudere werkzoekenden bijzaten.’ De directeur van het bedrijf in Tilburg denkt dat de grensverleggende methodiek vooral haar nut bewijst als de economie meezit. ‘Maar daar draait het in essentie natuurlijk niet om. We sluiten in het werving-en-selectieproces, soms bewust en vaker onbewust, veel mensen buiten. Ook bij economische tegenspoed en weinig banen biedt Open Hiring een eerlijke basis, om zonder vooroordelen mensen in staat te stellen volwaardig mee te doen.’