Ik beschouw Open Hiring als een fundamentele vernieuwing

Steven Hubeek is programmamanager inclusief werkgeven bij werkgeversvereniging AWVN.

Ik beschouw Open Hiring als een fundamentele vernieuwing

‘Je ziet dat door Open Hiring bij ondernemers ongelooflijk veel energie ontstaat. Logisch, het is een heel praktische en directe manier van werk vinden voor mensen die overal achter het net vissen. Het is ook bijzonder dat álle betrokken partijen enthousiast zijn. Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat kandidaten en werkgevers de goede ondersteuning krijgen, zodat Open Hiring verder uitgebouwd kan worden. Gelukkig bieden de regelingen vanuit de Participatiewet goede mogelijkheden. Zijn we bereid om die voor dit doel in te zetten? Want bij groepen mensen die al lang niet meer meedoen en toch weer in het arbeidsproces komen, blijven extra ondersteuning en coaching een noodzaak. Voor de personen in kwestie, maar eveneens voor de werkgever die ze in dienst neemt. We zien dat de bereidheid om daaraan mee te betalen van gemeente tot gemeente zal verschillen. Het is bij die afweging altijd goed om tijdig zichtbaar te maken dat Open Hiring voor de totále maatschappij voordelen biedt, en niet alleen voor de doelgroepen op wie het zich richt. Want je voorkomt er allerlei soorten andere sociale ellende mee rond inkomen, zorg en welzijn, waarvoor de rekening uiteindelijk altijd bij de samenleving komt te liggen.’

‘Ik beschouw Open Hiring als een paradigmashift, een fundamentele vernieuwing. Ik denk dat het straks voor veelvoorkomend instroomwerk de brede basis zal zijn bij de rekrutering en selectie van medewerkers en het invullen van vacatures. De nieuwe collega die zijn competenties en aanleg in de praktijk bewijst zonder dat daar een kostbare en ingewikkelde wervingsprocedure aan vooraf moet gaan. Dat betekent wél dat werkgevers zelf moeten leren werken met dit concept. Je kunt in je onderneming wel roepen: we gaan het heel anders doen, maar zo’n verandering moet zowel bij individuele medewerkers als de organisatie stap voor stap op gang komen.’