Ik hoop dat ook overheidswerkgevers gaan meedoen met Open Hiring

Remco Terpstra is projectmanager op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ik hoop dat ook overheidswerkgevers gaan meedoen met Open Hiring

‘Wat mij opvalt, is het elan dat Open Hiring oproept bij de betrokken partijen. De grote waarde ervan is dat het werkgevers prikkelt om met andere ogen naar hun wervingsbeleid te kijken. Daarnaast blijkt uit de eerste cijfers van Start Foundation dat veel niet-uitkeringsgerechtigden reageren op banen die voor Open Hiring beschikbaar worden gesteld. Dat zijn gemotiveerde mensen die veelal niet voorkomen in de bestanden van gemeenten. Mogelijk kunnen de WerkgeversServicepunten van gemeenten en UWV in de toekomst een grotere rol spelen in het ontsluiten en bemiddelen van deze mensen. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt zijn de werkgevers er zeer mee gediend.’

‘Het ministerie van SZW volgt Open Hiring met interesse. Er wordt ook ondersteuning geboden om de pilotfase ten volle te benutten. Opmerkelijk is dat tot nu toe alleen private werknemers met Open Hiring experimenteren. Ik hoop dat ook overheidswerkgevers gaan meedoen en zie eigenlijk geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Uit de evaluatie van de pilot zal blijken wat Open Hiring kan betekenen voor de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Er leeft in ieder geval een breed gedragen enthousiasme en de voorlopige inzichten stemmen tot nadenken.’