Kleywegen

Ook Kleywegen in Woerden, werkzaam in grondwerk en weg- en waterbouw, ziet kansen met Open Hiring [1]. “Geweldig om via zo’n onconventionele route perspectief te geven aan mensen die anders nauwelijks aan een baan kunnen komen”, zegt Marieke van der Kleij van Kleywegen. Ze wil haar enthousiasme overbrengen op andere ondernemers om haar heen. “Ik denk dat zij eveneens veel interesse voor het concept zullen hebben.” Dat het bij Kleywegen een succes wordt, hoeft voor haar geen betoog. “We gaan er iets van maken.”      

‘Open Hiring geeft mensen de kans te laten zien wat ze kunnen’

“Een geweldig idee, een nieuwe frisse manier om ruimte te bieden aan kwetsbare werkzoekenden. Ideaal om ze de kans te geven te laten zien wat ze kunnen. Heel veel mensen willen dat graag, maar stuiten vaak op barrières. Open Hiring kan deze belemmeringen wegnemen.” Marieke van der Kleij van Kleywegen in Woerden (met dertig medewerkers actief in de weg- en waterbouw, grondwerk en infrastructuur) is vol enthousiasme over deze disruptieve aanpak die arbeidsplaatsen moet vrijmaken voor mensen die moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

“Wij hebben behoefte aan instroom van onderaf. Langs deze weg weten we andere doelgroepen binnen te halen. Daarnaast is het een belangrijk hulpmiddel voor mensen die het lastig vinden om sollicitaties en allerlei andere procedures te doorlopen. Open Hiring kan hun een opstap geven.” Gegadigden kunnen zich bij het bedrijf inschrijven voor veertig uur ‘algemeen werk’. “De nieuwe collega kan ons helpen bij lopende projecten en in de werkplaatsen van Kleywegen. Met schoonmaken, opruimen, inpakken en andere klussen; het kan van alles zijn. Dat geeft onze technisch geschoolde medewerkers de gelegenheid zich op hun kerntaken te concentreren.”

Van der Kleij twijfelt niet over een goede afloop. “Ik weet zeker dat het van de grond komt.” Ze ziet maar een minpunt aan het oorspronkelijk uit de VS afkomstige concept. “Er zit wat extra werk aan, vanwege de begeleiding van zo’n persoon. Gelukkig is er de Life coach om ons te ontzorgen.” De zegsvrouw van het Woerdense bedrijf ziet een groot potentieel voor Open Hiring op de Nederlandse arbeidsmarkt. “Het begint nu heel klein, in het MKB. Misschien is dat wel de beste garantie voor succes. Zodat straks ook de grootste werkgevers het gaan overnemen.” Aan haar zal het in ieder geval niet liggen. “Ik ga daar veel over praten met andere MKB’ers op het industrieterrein waar wij ook gevestigd zijn. Ik denk dat zij eveneens veel interesse zullen hebben. Bovendien hebben we een sociale taak. Wij leven in deze omgeving. Wonen en werken hier. Dan wil je ook een leefomgeving creëren waarin iedereen een volwaardige plek heeft. Het hebben van een baan hoort daarbij.”

Kijk voor de vacature op: www.kleywegen.nl/werken-bij/open-hiring

[1] Een aantal bedrijven in het programma zijn zogenaamde pilotbedrijven. Hier doen we onder andere onderzoek naar het Open Hiring-proces en de effecten van Open Hiring op de deelnemers en zittende medewerkers.