Koeckebackers: de stap naar Open Hiring was klein

Koeckebackers beschouwt zichzelf als een ‘sociaal impactbedrijf’. De stap naar Open Hiring was dus klein. Twee kandidaten kregen een arbeidscontract voor 24 uur. ‘Ik verwacht dat ze over een tijdje naar een andere baan doorstromen’, zegt directeur Joep Langen. De kracht van het concept is volgens hem dat het voor werkgevers drempels wegneemt. ‘Het is een prachtig middel om als bedrijf sociale impact te bereiken zonder je meteen een hoop sores op de hals te halen.’  

Open Hiring neemt ook drempels weg voor werkgevers

‘Open Hiring neemt niet alleen belemmeringen weg voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Bedrijven kunnen langs deze weg veilig en laagdrempelig kennismaken met sociaal ondernemen.[1] Het is daarom een prachtig middel om als firma sociale impact te bereiken, zonder je meteen een hoop sores op de hals te halen. Als je achterstanden op de arbeidsmarkt wilt wegwerken, heb je werkgevers nodig. Open Hiring kan een enorme motor zijn om dat vlammetje bij ondernemers tot ontbranding te brengen’, aldus Joep Langen, directeur van Koeckebackers uit Wageningen, dat recent ook is gaan experimenteren met Open Hiring.

Dat Koeckebackers (dat in hetzelfde pand huist als De Koekfabriek, óók een Open Hiring-bedrijf) zo’n pilot opzet, mag geen grote verrassing heten. De fabrikant van koekjes en deegwaren (met negen personen op de loonlijst) beschouwt zichzelf al wat langer als pionier op dit terrein. Langen: ‘We hebben een programma lopen voor werkzoekenden die nogal wat sociale problemen hebben en met alleen een baan niet geholpen zijn. Die moeten op meer vlakken de sturing over hun leven hervinden, en dat vraagt de nodige begeleiding. Waarom dan Open Hiring? Je hoeft niet onnodig het wiel opnieuw uit te vinden, en we waren ook heel benieuwd om te zien welke mensen we hiermee aan boord haalden.’

Koeckebackers ziet Greyston als een soort ‘grote broer’ en heeft inmiddels twee vacatures van 24 uur ingevuld met Open Hiring. ‘We hebben zes personen gesproken, waaronder twee bijstandsmoeders, die helaas afhaakten nadat ze een dag bij ons hadden proefgedraaid. Één kandidaat wilde van werk naar werk, de tweede had een stevig verleden qua ziekte. Dat vroeg om wat extra coaching, maar eigenlijk hebben we relatief weinig ondersteuning hoeven geven. Beide personen hebben nu een arbeidscontract; ik verwacht ook dat ze over een tijdje doorstromen naar een andere baan. Ze hebben zeker de potentie om door te groeien.’

Zijn ervaringen met Open Hiring hebben Langen wel aan het denken gezet over de reikwijdte ervan.  ‘Allereerst: ik vind het geweldig dat Start Foundation het heel groot heeft neergezet. Het is zeker een oplossing voor de discriminatie op de arbeidsmarkt, maar ik vrees dat het te weinig soelaas biedt voor de mensen die nu aan de zijlijn staan. Zo werkt deze aanpak wél in de VS, maar daar heerst een heel ander sociaal systeem. In Nederland haal je de zwerver op de hoek van de straat niet binnen met Open Hiring. Je kunt wel een bord plaatsen: hier is een baan voor jullie, maar ik merk dat de stap om je aan te melden en je in te schrijven op een wachtlijst, voor veel van de kwetsbare doelgroepen toch te groot is. Die zitten vast in een jarenlang patroon, en die moet je bij de hand nemen om dat te doorbreken.’