Onderzoeksrapport haalbaarheid Open Hiring® in Nederland

Naar de haalbaarheid van Open Hiring® in Nederland liet Start Foundation onderzoeken verrichten door een consortium van hogescholen onder penvoering van Hogeschool Windesheim. Download de verkorte versie, inclusief aandachtspunten voor de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Onderzoeksrapport

In deze rapportage beschrijven we Open Hiring® zoals dat door Greyston Bakery wordt toegepast, en de overdraagbaarheid van de kernelementen hiervan naar Nederland.

Duplicatie of publicatie van dit document is niet toegestaan zonder toestemming van Start Foundation.

  

Een boekje open over Open Hiring®

In ‘Een boekje open over Open Hiring’ hebben we alle ins en outs over het programma Open Hiring samengevat. Vraag het boekje hier aan.