Publicatie 'Open Hiring werkt!'

Het lijkt er op dat Open Hiring in Nederland kan slagen. Bij de zeventien bedrijven tot nu toe staan ruim vijfhonderd mensen in de wachtrij voor een betaalde baan. In totaal 95 mensen vonden werk via Open Hiring in Nederland. Alle onderzoeken samen, en de ervaringen van zowel werkgevers als werknemers, geven voldoende voedingsbodem voor het vertrouwen in de toekomst. Lees hier het rapport.

Onderzoeksrapport haalbaarheid Open Hiring® in Nederland

Naar de haalbaarheid van Open Hiring® in Nederland liet Start Foundation onderzoeken verrichten door een consortium van hogescholen onder penvoering van Hogeschool Windesheim. Download de verkorte versie, inclusief aandachtspunten voor de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Onderzoeksrapport

In deze rapportage beschrijven we Open Hiring® zoals dat door Greyston Bakery wordt toegepast, en de overdraagbaarheid van de kernelementen hiervan naar Nederland.

Duplicatie of publicatie van dit document is niet toegestaan zonder toestemming van Start Foundation.

  

Een boekje open over Open Hiring®

In ‘Een boekje open over Open Hiring’ hebben we alle ins en outs over het programma Open Hiring samengevat. Vraag het boekje hier aan.