De actuele stand Open Hiring

In maart 2019 startte het eerste bedrijf in Nederland met Open Hiring. Bekijk hier de laatste ontwikkelingen over hoeveel werkzoekenden zich hebben aangemeld voor de Open Hiring vacatures en hoeveel van hen aan het werk zijn gegaan.

233

Aanmeldingen op de vacaturewachtlijst

Totaal aantal aanmeldingen op de wachtlijsten

385

Totaal aantal afmeldingen

96

Totaal aantal aanmeldingen per juni 2020

233

Toelichting
Iedereen die zichzelf in aanmerking vindt komen voor de functie die openstaat via Open Hiring, is welkom zich in te schrijven op de locatie van het betreffende bedrijf. Op het moment dat de vacature vrijkomt, krijgt de eerst volgende op de vacaturewachtlijst de baan, zonder vragen. Natuurlijk kan het enige tijd duren voordat iemand aan de beurt is. In die tijd vinden mensen soms al een andere baan waardoor zij niet meer beschikbaar zijn. Ook kan het zijn dat mensen die zich aangemeld hebben om andere redenen niet meer beschikbaar zijn, of niet bereikbaar zijn. Dit is allemaal terug te zien aan het aantal afmeldingen. Het actuele aantal mensen op de vacaturewachtlijst is het totaal aantal aanmeldingen min de afmeldingen min de mensen die in de Open Hiring baan aan het werk zijn gegaan.

51

Mensen via Open Hiring aan het werk

Instroom vanuit de wachtlijsten

89

Aantal mensen uit dienst

38

Totaal aantal mensen via Open hiring aan het werk per juni 2020

51

Toelichting
Komt de Open Hiring vacature vrij dan is de eerstvolgende op de wachtlijst aan de beurt. Vanaf dag een is hij of zij werknemer binnen het bedrijf en krijgt hij of zij dezelfde behandeling als iedere andere werknemer. De werknemer wordt altijd beoordeeld op wat de functie vraagt en dit is voor iedereen gelijk. De werknemer kan in de praktijk laten zien wat hij kan. Toch lukt het niet altijd om aan het werk te blijven. Hier kunnen diverse redenen aan ten grondslag liggen vanuit zowel de werkgever als de werknemer zelf, zoals te weinig motivatie laten zien, het werk toch te zwaar is, gezondheidsklachten, werk dichterbij huis is gevonden etc. Dit is allemaal terug te zien aan het aantal mensen dat uit dienst is.