Open Hiring verbreedt horizon tot mbo-stage

Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook bij stages voor studenten in het mbo vallen sommige groepen constant uit de boot. Om deze ongelijkheid op te heffen, wil Start Foundation ook daar Open Hiring introduceren. De eerste gesprekken met het onderwijs en werkgevers hebben inmiddels al plaatsgevonden. Begin volgend jaar moet er garen op de klos, als het aan Ingeborg Zwolsman, programmamanager Open Hiring, ligt. ‘Als een stage voor een mbo-student niet positief verloopt, begint hij al met een achterstand op de arbeidsmarkt.’

Na de ‘baan zonder sollicitatiegesprek’ is het nu tijd voor de ‘stage zonder drempel’. Start Foundation wil het concept van Open Hiring ook gaan toepassen om gelijke kansen te creëren voor mbo-studenten die op zoek zijn naar een stage. ‘We zien dat bepaalde groepen mbo’ers extra moeite moeten doen om een stageplek te vinden bij bedrijven. Voor studenten is zo’n stage de eerste ervaring met de arbeidsmarkt. Als die niet positief verloopt, start je met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het is in feite het begin van uitsluiting. Het helpt als je in het voortraject barrières weet weg te nemen. Open Hiring bij stages is al langer een wens van ons; nu gaan we er werk van maken’, aldus Ingeborg Zwolsman, programmamanager Open Hiring bij Start Foundation.

Maatschappelijke achtergrond

De maatschappelijk ontwikkelaar introduceerde Open Hiring enkele jaren terug in Nederland. Het concept is simpel. Een werkgever stelt een vacature open voor Open Hiring. De eerste werkzoekende die zich aanmeldt, krijgt de baan zonder dat er een sollicitatieprocedure aan voorafgaat. Willen en kunnen is voldoende. Op die manier hebben ook werkzoekenden die al langer aan de zijlijn staan, uitzicht op een werkplek. De pilot met Open Hiring-stages heeft dezelfde maatschappelijke achtergrond: ook daar komen bepaalde groepen mbo-studenten er door achterstelling niet tussen. Soms is er discriminatie in het spel, soms weten mbo-studenten zich ook niet goed bij de werkgever te presenteren. ‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat het deels dezelfde doelgroepen betreft die ook op de arbeidsmarkt regelmatig achter het net vissen. Als je wilt dat alle schoolverlaters de weg van opleiding naar werk weten te vinden, is het belangrijk om de route daarnaartoe te verlichten. Open Hiring is dan een van de oplossingen’, zegt Zwolsman.

Stagepilots

Start Foundation opteert voor een zo eenvoudig en direct mogelijke aanpak. ‘Als er een stageplaats voor Open Hiring beschikbaar komt, kunnen studenten zich daarvoor rechtstreeks aanmelden. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Het initiatief ligt bij de student: deze maakt de werkgever in een gesprek duidelijk waarom de stage voor hem of haar geschikt is en gaat daarna aan de slag. De praktijk laat vervolgens zien hoe deze match uitpakt.’ Anders dan bij de Open Hiring-baan speelt bij de stage het onderwijs een belangrijke rol. ‘Zij kennen het profiel van de studenten, kunnen hen ondersteunen bij het vinden van een baan. Bovendien zou de stagebegeleider als een soort life-coach kunnen optreden voor de Open Hiring-stagiaire.’ Start Foundation wil het concept van de ‘Open Hiring-stage’ samen met werkgevers en het mbo verder ontwikkelen. ‘Het mooiste is natuurlijk dat de pilots straks succesvol blijken te zijn en scholen en bedrijven constateren: hé, we hebben er iets aan.’

Pril begin

Zwolsman stipt aan dat een uitrol van de ‘Open Hiring-stage’ nog in de kinderschoenen staat. ‘We zijn in gesprek met een aantal werkgevers die willen meedoen. Voor ons is het belangrijk dat er praktijkcases van de grond komen: een concrete werkgever, gekoppeld aan een concrete mbo-school. Zover is het nu nog niet. Ik verwacht dat we begin volgend jaar kunnen aftrappen. Het doel is dan om op jaarbasis tien “Open Hiring-stages” tot stand te brengen.’    

Wij zoeken bedrijven die willen meedoen met de pilot!

Staat uw bedrijf open om te experimenteren met Open Hiring bij stages, meldt u zich dan hieronder aan. Wij nemen vervolgens contact op voor een oriënterend gesprek.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
    012-3456789