Samenwerking regio Noord-Holland Noord voor opmars Open Hiring

Start Foundation is de samenwerking aangegaan met de regio Noord-Holland Noord om daar het bedrijfsleven vertrouwd te maken met de unieke aanpak van Open Hiring. Dat gebeurt door ambassadrice Ljalja Andronova, die deuren bij werkgevers in het gebied geopend moet zien te krijgen. Binnenkort krijgen tien ondernemers de trainee van Regio Talent over de vloer. ‘Ik denk dat ik een sterk verhaal te vertellen heb. Minstens twee pilots zou fijn zijn, maar ik ben ook al heel blij met één onderneming die haar deuren wil openen.’

We proberen een ideaal te verkopen

De rode loper uitleggen voor Open Hiring bij het bedrijfsleven in Noord-Holland Noord. Met dat doel gaat Ljalja Andronova als ambassadrice op pad langs ondernemers. Zij is als trainee geworven via Regio Talent in Alkmaar, in samenspraak met RPA Noord-Holland Noord, WerkSaam Westfriesland en woningcorporatie Intermaris. ‘Ik denk dat ik een sterk verhaal te vertellen heb’, zegt zij. ‘Ik neem daarbij vooral de optiek van de werkgevers als uitgangspunt. Wat heeft Open Hiring hun te bieden? Je hebt bijvoorbeeld minder dure en ingewikkelde sollicitatieprocedures nodig, die óók geen juiste match garanderen. En je bereikt personeel uit de niet-reguliere kanalen; medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Verder lever je als bedrijf een wezenlijke bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt.’

Voor haar zendingswerk kan ze terugvallen op netwerken van overheden, instanties, ondernemingen en andere stakeholders waar ook Regio Talent (onderdeel van de H&S Adviesgroep) deel van uitmaakt. Een belangrijke bron voor de verspreiding van Open Hiring in Noord-Holland Noord wordt de Westfriese Bedrijvengroep, waar circa duizend MKB-bedrijven in het gebied bij zijn aangesloten. Daar heeft Andronova (die bij haar rondtocht wordt geassisteerd door collega’s van Start Foundation, de maatschappelijk ontwikkelaar die in Nederland het concept van ‘de baan zonder sollicitatiegesprek’ introduceerde, en het WerkgeversServicepunt) recent de eerste afspraken gemaakt. ‘De Bedrijvengroep brengt mij in contact met tien geïnteresseerde ondernemingen uit hun achterban. Het zou mooi zijn als dat binnen een à anderhalf jaar resulteert in twee pilots met Open Hiring. Dat is een reële verwachting, want ik zie dat dit thema bij alle betrokken partijen veel energie losmaakt. Leuk is dat we ook in gesprek zijn met een bakker uit West-Friesland die naar het principe van Greyston een “NHN Bakery” wil laten ontstaan.’

De samenwerking tussen Start Foundation en de regio Noord-Holland Noord ontstond na een bezoek van Marjolijn Dölle (directeur van WerkSaam Westfriesland, dat zorgdraagt voor de uitvoering van de Participatiewet) aan de VS. ‘Zij was al eerder geporteerd van Open Hiring, is gaan kijken bij Greyston en kwam enthousiast terug. Start Foundation op haar beurt wil Open Hiring graag landelijk uitrollen. Daar zijn partners in de regio voor nodig die als ambassadeur voor deze aanpak willen fungeren en overal kind aan huis zijn. Zoals wij.’ De trainee noemt zichzelf inmiddels een trouw ‘OH-gelovige’. ‘Het mooie van deze formule is dat de rollen volledig worden omgedraaid. Het is de werknemer en niet de werkgever die bepaalt of iemand komt werken. Dat vraagt van de werkgever dat hij meer gaat handelen vanuit vertrouwen in het kennen en kunnen van de medewerker, waarbij een duurzame arbeidsrelatie centraal staat. We proberen een ideaal te verkopen. Dat is een uitdagende missie.’

Andronova wil een ‘brede invulling’ geven aan haar werk ten faveure van Open Hiring. ‘Het gaat niet alleen om het openstellen van banen voor mensen die nu nog buiten de boot vallen, hoewel dat werkaspect begrijpelijk voor Start Foundation het belangrijkst is. Maar het gaat tevens om het organiseren van de sociale ondersteuning en de coaching van werknemers en werkgevers die daarbij hoort. Ik denk dat bij dit “sociale vraagstuk” ook voor Start Foundation een van de grote knelpunten van Open Hiring ligt. Wij willen kijken of we op dit vlak kunnen komen tot een geslaagde doorontwikkeling. Daar willen we nadrukkelijk ook de gemeenten in het gebied bij betrekken. Als we dat voor elkaar weten te krijgen, kan Start Foundation daar ook in andere regio’s haar voordeel mee doen.’