Iedere student een kans

Open Hiring-stages laten zich het beste uitleggen als ‘stages zonder drempel’. Open Hiring werd enkele jaren terug in Nederland geïntroduceerd door Start Foundation in samenwerking met Greyston uit New York, die het concept heeft bedacht. De methodiek is even doeltreffend als simpel. Een werkgever stelt een stage open voor Open Hiring. De eerste student die zich aanmeldt, krijgt de stage zonder dat er een procedure aan voorafgaat. Willen, kunnen en een aansluitende opleiding is voldoende. Op die manier hebben ook studenten die al langer aan de zijlijn staan, uitzicht op een stageplek. Open Hiring-stages heeft dezelfde maatschappelijke achtergrond als Open Hiring bij 'werk': ook daar komen bepaalde groepen mbo-studenten er door achterstelling niet tussen.

Achterstand op de arbeidsmarkt start bij uitsluiting op stages

In de praktijk

Het experiment opteert voor een zo eenvoudig en direct mogelijke aanpak. ‘Als er een stageplaats voor Open Hiring beschikbaar komt, kunnen studenten zich daarvoor rechtstreeks aanmelden. De eerstvolgende op de stagelijst mag starten. Het initiatief ligt bij de student: deze maakt de werkgever in een gesprek duidelijk waarom de stage voor hem of haar geschikt is en gaat daarna aan de slag. De praktijk laat vervolgens zien hoe deze match uitpakt. We zullen deze studenten nauwgezet monitoren om te bepalen of we achteraf kunnen spreken van een succes of niet.

Wij zoeken bedrijven die willen meedoen met de pilot!

Staat uw bedrijf open om te experimenteren met Open Hiring bij stages, meldt u zich dan hieronder aan. Wij nemen vervolgens contact op voor een oriënterend gesprek.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
    012-3456789