Veel gestelde vragen werkgevers

Hieronder vindt u een lijst met de meest gestelde vragen rondom het programma Open Hiring. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het contactformulier.

Toggle
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als werkgever?

Start Foundation hanteert een aantal uitgangspunten voor werkgevers die willen deelnemen:

  • Het bedrijf kent een zichtbare directie die Open Hiring omarmt en het concept onderdeel wil maken van de bedrijfscultuur.

  • Het bedrijf is van voldoende omvang, waardoor het mogelijk is om vijf tot tien baanopeningen per jaar beschikbaar te hebben die via Open Hiring kunnen worden ingevuld.

  • We zoeken reguliere werkgevers die al enige jaren succesvol actief zijn en niet werken met speciale doelgroepen. Iedereen die denkt dat hij of zij geschikt is voor de vacature, moet via Open Hiring aan de slag kunnen.

  • Het bedrijf moet werk beschikbaar hebben met directe loonwaarde. Om aan de slag te kunnen, is geen uitgebreide inwerkperiode nodig. De werknemer ontvangt vanaf dag één salaris.

  • Om de haalbaarheid van Open Hiring in Nederland goed te kunnen toetsen, zoekt Start Foundation werkgevers uit verschillende sectoren, verspreid over heel Nederland.

Toggle
Ik ben geïnspireerd door Open Hiring, maar wil mijn aanstaande werknemer wél spreken voordat ik hem/ haar aanneem. Kan ik toch deelnemen aan het pilotprogramma?

Nee, u kunt helaas niet deelnemen. De kern van Open Hiring is een baan zónder gesprek vooraf. Daarmee halen we alle drempels weg voor werkzoekenden om zich te melden en verwachten we dat mensen die nu vaak (onterecht) worden afgewezen, toch kans op werk hebben. 

Toggle
Ik neem nu al iedereen gewoon aan, ik doe al aan Open Hiring.

Het openstellen van een vacature en iemand zelf laten besluiten of hij of zij het werk aankan, is een onderdeel van Open Hiring. Door deze aanpak toe te passen, verplicht de werkgever zichzelf ook om iedere medewerker die zich aanmeldt, een werkelijke kans te geven succesvol te worden in het werk dat geboden wordt. Dat gaat verder dan de eisen van `goed werkgeverschap’.  Wanneer er bijvoorbeeld belemmeringen zijn waardoor iemand de volgende dag niet fit kan verschijnen, dan deelt de werknemer dit met de werkgever. Vervolgens zoekt men samen een oplossing, waarbij de werknemer verantwoordelijk blijft voor zijn of haar eigen functioneren. Binnen de pilots testen we nu of dit kan via de life coach, zodat de werkgever niet oneigenlijk belast wordt.

Toggle
Is Open Hiring geschikt voor elk bedrijf of alleen voor sociale ondernemingen?

Open Hiring is in principe geschikt voor ieder bedrijf, maar je moet als werkgever wel een hart hebben voor deze aanpak. Er moet een bedrijfscultuur heersen die is gebaseerd op vertrouwen en uitstraalt dat mensen er met open armen worden ontvangen.

Toggle
Wat moet je als werkgever doen als een Open Hiring-kandidaat wel heel gemotiveerd is, maar niet over de juiste diploma’s beschikt? Of geen VOG krijgt?

Je moet heel goed nadenken en bekijken waartoe je als werkgever wettelijk verplicht bent. Je kunt geen vrachtwagenchauffeur zijn zonder rijbewijs. Punt uit. De VOG is helder en eerlijk. Als je in de gevangenis bent gekomen vanwege een financieel vergrijp, kun je niet meer aan de slag bij een bank, maar nog wel bij heel veel andere werkgevers. Ook hier geldt dat Open Hiring niet betekent dat alles maar moet kunnen.

Toggle
Zijn er financiële gevolgen van Open Hiring voor een werkgever?

In principe niet. Een Open Hiring-medewerker is hetzelfde als elke andere werknemer. Wel verschuift bij Open Hiring de aandacht van de werving en selectie van een medewerker naar de inwerkperiode.

Toggle
Wat gebeurt er met Open Hiring-medewerkers bij langdurige ziekte of als mensen vanwege problemen regelmatig van het werk wegblijven?    

Hetzelfde als met andere werknemers. Open Hiring betekent niet dat je gewoon alles mag gaan doen. Je maakt afspraken en daar houdt een medewerker zich aan. Net als zijn collega die niet via Open Hiring aan de slag is gegaan.

Toggle
Wat is de rol van de Life coach en wie betaalt dat? Is er verschil met een jobcoach?

Een jobcoach wordt alleen ingeschakeld als er problemen in het geding zijn die rechtstreeks met het werk te maken hebben. Een Life coach gaat verder. Die komt in het geweer als er op privégebied problemen spelen die van invloed blijken te zijn op het werk. Schuldenproblematiek bijvoorbeeld. De kosten hiervoor worden gedeeld door de werkgever en de overheid. Op dit moment wordt de Life coach via de Werkgeversservice Punten gefinancierd in het kader van het project Perspectief op Werk van het ministerie van SoZaWe. De rijksoverheid ziet in Open Hiring een geschikt instrument om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen, want bij Open Hiring heeft iedereen in principe een gelijke kans op werk.

Toggle
Is Open Hiring alleen bedoeld voor kwetsbare werkzoekenden, zoals ouderen, mensen met een gat in hun cv, langdurig werklozen, ex-gedetineerden, etc.? Of kun je via Open Hiring ook overstappen van baan naar baan? 

Open Hiring maakt het ook mogelijk om van werk naar werk te komen. Achtergrond speelt geen enkele rol. We zien dat zich ook mensen melden die eerder niet op zulke functies solliciteerden. Die willen wel graag werken, maar hebben vanwege negatieve ervaringen geen zin in een selectieprocedure. Dat is een redelijk grote groep.