Wat doet Open Hiring voor werkgevers?

  • Bedrijven worden steeds meer uitgedaagd bij te dragen aan de samenleving. Met Open Hiring kun je de sociale footprint van je bedrijf vergroten, als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De p van people na de p van planet.

  • Vooroordelen die we allemaal onbewust hebben, krijgen minder kans in het proces.

  • Het biedt een eerlijke basis, die mensen in staat stelt volwaardig mee te doen.

  • Het is een aanpak die een appel doet op ondernemerschap. Het is niet opgelegd door wetgeving.

  • Het is een vernieuwende manier om met personeelsvraagstukken om te gaan.

  • Sollicitatieprocedures zijn vaak duur en ingewikkeld en bieden ook geen garanties op de juiste match.

  • Het is een instrument dat de totale cultuur van de organisatie verandert, meer open maakt.

  • Als werkgever verbind je je met de lokale gemeenschap, waardoor niet alleen werknemers, maar ook hun omgeving kunnen floreren.